Evguenia Skjeie

E-post:

Divisjon:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: dokumentsenteret

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

dokumentasjonsforvaltning, systemadministrering (ACOS WebSak, ACOS Mottak, etc.), websak brukerstøtte, Digitale Skjema (ACOS Interact), brevmaler (WebSak), kurver (WebSak), tilganger (WebSak).

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen