Evguenia Skjeie

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: dokumentsenteret

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

dokumentasjonsforvaltning, systemadministrering (ACOS WebSak, ACOS Mottak, etc.), websak brukerstøtte, Digitale Skjema (ACOS Interact), brevmaler (WebSak), kurver (WebSak), tilganger (WebSak).