Dokumentsenteret

Ledes av Asbjørn Markhus. Dokumentsenteret drifter, kvalitetssikrer og deltar i videreutvikling av saksbehandlingssystemet, tar seg av all inn- og utgående post og driver opplæring av saksbehandlere i direktoratet.


Navn
Asbjørn Markhus
Brukerstøtte dokumentsenteret
Dorthe Nistad Meland
Elin Irene Ramsdal
Evguenia Skjeie
Linda M. Tollefsen
Monica Idarsdatter Johansen
Pål Ersland Nilsen
Solveig Eline Jansen
Trude E. Aasebø
Wenche Lone

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet