Asbjørn Markhus

E-post:

Divisjon:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: dokumentsenteret

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen, systemadministrator

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen