Bence Berkes

E-post:

Divisjon: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon systemutvikling (ISU)

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Programmering, Koding