Rasmus Anders Lund

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon systemutvikling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Teamleder Team Fiskeri Aktivitet. ERS, VMS, sluttseddel, kystfiskeapp, FMC-applikasjon