Cecilie H. Fadum

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: Seksjon plattform og IT-tjenester

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

IT-Teknisk brukerstøtte-IT, MDM, brukeroppfølging, drift og vedlikehold av PC'er, bestilling av IT-utstyr.