Victor Fuglaas Holte-Nilssen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fritids- og turistfiske, hai, hummer, ål.