Øystein Hermansen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Regulering av sei og blåkveite nord for 62°N og kongekrabbe. Bistår med torsk og hyse nord for 62°N.