Inger-Anne Arvesen (permisjon)

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Nasjonale reguleringer: Norsk vårgytende sild, makrell (2p), lodde i Barentshavet (2p), lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, rognkjeks.

Internasjonale forhandlinger: lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, forhandlinger NVG-sild (2p), forhandlinger kolmule (2p).

Annet: Arbeidsgruppe som jobber med utvikling av det nye kvoteregisteret, stortingsmeldinger, oppdatering og kvalitetssikring av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag, lisensiering for fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, lisensiering for fiske etter NVG-sild ved Island, arbeidsgruppe: utvikling av det nye kvoteregisteret, J-meldinger (reserve), forespørsler.