Amund Sæther Eikrem

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Nasjonale reguleringer: lodde i Barentshavet, snabeluer, uer, vassild, brosme og lange, leppefisk.

Bilaterale forhandlinger med Færøyene.

Ukesstatistikk og Kvotekontroll.