Alejandro Chambi Maldonado

E-post:

Divisjon: Forvaltningsdivisjonen

Seksjon: Seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av sei sør for 62° N, reker sør for 62° N, kolmule, hav- og kystbrisling, kvotekontroll (2p), ukestatistikk (2p), bunnfisk ved Island og dyphavsarter, kolmule/NVG-sild forhandlinger, kvoteregulering i NAFO. stortingsmelding om fiskeriavtaler, lisensiering av utenlandske fartøy (2p)