Snorri Runar Palmason

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
EU-relaterte spørsmål og fiske i Nordsjøen, nordsjøforvaltning: torsk sør for 62°N, breiflabb, kveite, tobis, øyepål, sjøtunge, rødspette, hestmakrell, bunnfisk EU, NAFO, oppdatering av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag.