Njål Wang Andersen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

nvg sild, sild i sør, brisling, kolmule, rødåte, mesopelagiske arter, salgslagene, tang og tare, vassild