Kjetil Øvregaard Østebø

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Regulering av torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen samt fiske på undervisningsordningen.