Guro Gjelsvik

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av torsk og hyse nord for 62°N, sel og hval, snøkrabbe, fiskerisamarbeidet med Russland, Grønland, NAMMCO, IWC