Bernt Bertelsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Pilotprosjekt for regional styrking av havressursforvaltningen (prosjektleder). Sekretariat Fjordfiskenemnda.