Anders Østreim

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: Seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Produkteier nytt kvoteregister i Fiskeridirektoratet