Vetle Lunde Ommundsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Yggdrasil, kart, GIS, kystnære fiskeridata