Per Finne

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Kontroll og analyse av data, hovedsakelig elektronisk fangstdagbok og sporingsdata. Produksjon av kartdata tilpasset ulike kartverktøy (GIS) og Tableau. Medlem i BarentsWatch ressursgruppe og ICES WGSFD. Leverer data og analyse til eksterne samarbeidspartnere. Kystnære fiskeridata