Katharina Jacob

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Yggdrasil, kart, geodata, kartdata, geografiske informasjonssystemer (GIS)