Thomas Køppen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Geografiske Informasjonssystemer (GIS), kart, Yggdrasil