Håkon Celius

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: kartseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS, kart, kystnære fiskeridata