Du er her:

Ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet


John-Erik Ågotnes

Telefonnummer: 936 22 556
E-post: john-erik.agotnes@fiskeridir.no

Johnny Astor Flølo

Telefonnummer: 922 06 420
E-post: Johnny.Flolo@fiskeridir.no

Johs. E. Bjelkerøy

Telefonnummer: 482 63 661
E-post: johannes.bjelkeroy@fiskeridir.no

Jon Eide Pettersen

Telefonnummer: 992 91 597
E-post: jon.pettersen@fiskeridir.no

Jonny Johnsen

Telefonnummer: 916 34 883
E-post: Jonny.Johnsen@fiskeridir.no

Jorunn Løyning

Telefonnummer: 908 87 403
E-post: jorunn.loyning@fiskeridir.no

Jørgen Bjørnseth

Telefonnummer: 917 89 384
E-post: jorgen.bjornseth@fiskeridir.no

Jørgen Meland

Telefonnummer: 480 37 906
E-post: jorgen.meland@fiskeridir.no

Jørgen Ree Wiig

Telefonnummer: 944 75 701
E-post: jorgen.wiig@fiskeridir.no