Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Styrker innsatsen med opprensking av tapte fiskeredskaper

Fiskeridirektoratet styrker innsatsen for å få opp tapte fiskeredskaper og planlegger nå ordinært tokt på åpent hav i høst og to tokt etter tapte fiskeredskaper i Oslofjorden og på Sørlandet i sommer.

Spøkelsesfiske fra tapte og gjenstående fiskeredskaper er svært uheldig og er en trussel mot fisk, skalldyr, sjøfugl og sjøpattedyr. I tillegg bidrar tapte fiskeredskaper til betydelig marin forsøpling.   

Arbeid med å utvikle smartere og nedbrytbare løsninger pågår både i både privat og offentlig regi, men det vil ta tid før slik løsninger vil medføre redusert behov for opprensking. Arbeidet med opprensking blir i hovedsak delt i to; opprensking av tapte fiskeredskaper i yrkesfiske på kysten og til havs, og i fritidsfiske tettere på kysten.

– Yrkesfiskere er pålagt å melde fra om tapte fiskeredskaper og det meste av etterlatte redskaper vi henter opp fra sjøen er meldt inn. I fritidsfiske vil vi gå på spesifikke lokale områder langs kysten basert på innmeldte tap i «Fritidsfiskeappen» og tips, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet, som er toktansvarlig for opprenskingsoppdrag til havs.

På åpent hav

Opprensking på fiskefeltene på kysten og ute på åpent hav vil bli gjennomført med et innleid fiskefartøy eller annet fartøy som oppfyller fastsatte spesifikasjoner. Oppdraget er omfattende og er lagt ut for innhenting av anbud.

– Et slikt tokt vil typisk starte i første del av august og vare mot slutten av september. Erfaringsmessig vil det være størst behov for opprensking på strekningen fra Stad til Kirkenes, men spesifikk prioritering av områder vil bli foretatt senere, sier Langedal.

I Oslofjorden og på Sørlandet

Fiskeridirektoratet har drevet opprensking av tapte fiskeredskaper i over 40 år. Dette viktige oppdraget er de senere årene også utvidet til opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper, primært fra fritidsfiske tettere på kysten.

I år er det pekt ut to områder på kysten, ett område ved Horten i Oslofjorden og ett område på Sørlandet ved Kristiansand. Valg av områder er basert på en avveiing mellom flere ulike kunnskapskilder. Det foreligger allerede en god del informasjon om tap av fiskeredskaper i områdene, men dersom noen har relevant informasjon for disse områdene er det ønskelig å motta.

– I tillegg til yrkesfiskernes krav til rapportering av tap, vil vi også oppfordre fritidsfiskere til å rapportere inn tap av fiskeredskaper. Dette kan fritidsfiskere enkelt gjøre i appen «Fritidsfiskeappen», sier seniorrådgiver Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet, som er ansvarlig for de to opprenskingstoktene tettere på kysten.

Eget fartøy

I tillegg til de planlagte toktene for opprensking vil også Fiskeridirektoratets eget fartøy M/S «Fjorgyn» også kunne bidra til opprensking på andre kystområder. Fjorgyn er utstyrt for å kunne drive lettere opprensking og kan rydde havbunnen i perioder hvor dette kan tilpasses øvrig aktivitet. 

Oppdatert: 08.05.2023