Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Havnespy er trolig kommet for å bli

Havnespy eller Japansk sjøpung er, ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM), trolig kommet for å bli i norske kystområder. Men vi kan alle bidra til å redusere spredningen av havnespy.

VKM la i midten av februar fram en oppdatert rapport om spredningen av havnespy og den er nå registrert på fem ulike steder på Vestlandet, fra Egersund i sør til Gulen i nord. Fiskeridirektoratet oppfordrer alle som fisker i sjøen der det finnes havnespy om å kontrollere og rengjøre redskapene nøye før de settes på nytt, spesielt hvis de settes i områder der det ikke finnes havnespy.

Meld fra

I tillegg bør alle nye funn rapporteres til Artsdatabanken slik at den til enhver tid har oversikt over hvor havnespy finnes.

Ifølge rapporten til VKM er det usannsynlig at havnespy kan utryddes, og at den dermed blir værende i norske farvann. Men det hevdes også at spredningen kan begrenses ved risikovurdering og tiltak.

VKMs vurdering er at spredning over lengre distanser, over 100 km, først og fremst vil skje via større skip eller installasjoner, som oljerigger. Dette vil trolig være den største faktoren knyttet til sannsynlighet for spredning.

Rengjøring viktig

Vitenskapskomitéen peker på at målrettede tiltak vil kunne begrense spredningen, og da vil for eksempel rengjøring av fiskeredskaper, utstyr som brukes i forbindelse med fiske og rengjøring av båter være noen av tiltakene som kan begrense spredningen.

Fiskeridirektoratet har den siste tiden fått tilsendt dokumenterte tilfeller av fiskeredskap som har kommet i kontakt med kolonier av havnespy. Fiskeredskaper som teiner og ruser er ansett som en mulig stor kilde til lokal spredning og spredning over større distanser.

Et effektivt tiltak mot havnespy er å legge infisert fiskeutstyr i ferskvann eller la det tørke på land. I begge tilfeller vil havnespy dø.

Oppdatert: 01.03.2023