Norge slutter seg til samarbeid mot spøkelsesfiske

Norge undertegnet denne uken en avtale om å ta medlemskap i Global Ghost Gear Initiative som jobber internasjonalt for å redusere tap av redskap og for å unngå såkalt spøkelsesfiske.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen undertegnet torsdag avtalen på vegne av Norge på den internasjonale konferansen «Our Ocean» som nylig ble avholdt i Oslo. Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er et internasjonalt samarbeid mellom både stater, organisasjoner og bedrifter. GGGI er, etter at Norge blir med, representert i 15 land og har over 100 organisasjoner og større bedrifter som medlemmer.

Mye erfaring

Norge er kanskje det landet i verden med best erfaringer med hvordan spøkelsesfiske kan unngås. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet hatt årlige tokt for å ta opp tapte redskaper og gjennom årenes løp er det tatt opp ca. 1000 tonn med ulike fiskeredskaper, her av 22.000 garn.

I tillegg har Fiskeridirektoratet også utviklet en app som først og fremst brukes av fritidsfiskere for å melde inn tap av redskap som teiner og garn. Posisjonene og informasjonen som fritidsfiskere melder inn blir igjen brukt av dykkerklubber og andre som har muligheten til å hente opp igjen innmeldt tapt redskap.

- Med den erfaring og de systemene vi har for å rapportere og gjenfinne redskap vil vi kunne bli en viktig bidragsyter for å få redusert problemet knyttet til tap av fiskeredskaper når vi nå blir medlem i GGGI, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Ukjent ressurstap

Tap av fiskeredskap er et enormt problem over hele verden og representerer et ukjent ressurstap. Det fører igjen til at kunnskapen som trengs for å kunne utvikle forvaltningsmodeller for bærekraftig fiske blir mangelfull.

- Vi vil kunne bidra i GGGI med kunnskap om ulike måter å rapportere på, om mulige teknologiske løsninger og utvikling av hensiktsmessig regelverk for rapportering og for å forebygge at redskap går tapt, sier Langedal.

Om GGGI

GGGIs kontor er hos organisasjonen Ocean Conservancy. GGGIs medlemmer omfatter myndigheter fra Belgia, Canada, Den Dominikanske Republikk, Montserrat, Nederland, New Zealand, Palau, Panama, Samoa, Sverige, Tonga, Tuvalu, UK og Vanuatu i tillegg til Norge.

Av næringsliv kan blant annet nevnes Thai Union, TriMarine, og SeaBOS (the Seafood Businesses for Ocean Stewardship) som omfatter 10 av verdens største sjømatselskap med rundt 15% av verdensmarkedet: Sainsbury’s, Nestle, Tesco, Co-Op, Marks & Spencer, Darden, Red Lobster, Lidl og Waitrose. Av organisasjoner deltar blant annet Project Aware, Bureo, PlastiX, ASC, KIMO, PADI og Pew.

For mer info se nettsidene til Global Ghost Gear Initiative

Oppdatert: 25.10.2019