Andre tjenesteleverandører

I forbindelse med arbeidsoperasjoner og transport blir arbeidsbåter mye brukt innad i akvakulturnæringen. 

I mange tilfeller vil eksterne aktører benyttes ved operasjoner som medfører risiko for rømming, eksempelvis avlusing og notspyling. Det er derfor viktig at eksterne aktører også er kjenner til de risikoene som er knyttet til operasjonen som skal gjennomføres og er innført i eventuele rutiner og prosedyrer.