Tjenesteleverandør

Tjenesteleverandør205

Brønnbåt

Perleband / kulerekke. Sikring av dekk. Lasting av fisk fra settefiskanlegg.

Read more about Brønnbåt
Servicebåt

Andre tjenesteleverandører

Arbeidsbåter brukt i forbindelse med arbeidsoperasjoner og transport.

Read more about Andre tjenesteleverandører