Tematisk fordeling av forskningstillatelsene

Basert på antall tillatelser - 01.01.2020

Tema

Antall

MTB

Avl og genetikk

5

3 620,0

Fiskehelse

12

8 900,0

Fôr

32

23 650,0

Forskningsinstitusjoner*

11

 4 438,4

Teknologi og drift

28

22 180,0

Økologi og velferd

1

780

 

 

 

Totalt tillatelser

89

63 568,4

*): Forskningsinstitusjoner: Forskningsinstitusjonene NIVA, HI, Nofima, Sintef, NINA, NTNU, UiB og Akvaplan NIVA. I tillegg kommer forskningstillatelser for gjennomføring av konkrete forskningsprosjekter i egen regi. 

Diagram som viser tematisk fordeling av forskningstillatelser

Illustrasjon:Tematisk fordeling av forskningstillatelser 

Oppdatert: 07.02.2020