Tematisk fordeling av forskningstillatelsene

Tema

Antall

MTB

Avl og genetikk

5

3 620,0

Fiskehelse

12

8 900,0

Fôr

41

30 205,0

Forskningsinstitusjoner*

11

 4 438,4

Teknologi og drift

29

22 560,0

Økologi og velferd

1

780

Diverse tema

2

1 560

Totalt tillatelser

101

72 063,4

Tallene er basert på antall tillatelser per 31.12.2020

*): Forskningsinstitusjoner: Forskningsinstitusjonene NIVA, HI, Nofima, Sintef, NINA, NTNU, UiB og Akvaplan NIVA. I tillegg kommer forskningstillatelser for gjennomføring av konkrete forskningsprosjekter i egen regi.

Illustrasjon: Tematisk fordeling av forskningstillatelser