Tematisk fordeling av forskningstillatelsene

Her finner du en tematisk fordeling av forskningstillatelsene.

Tematisk fordeling av forskningstillatelsene

Tema

Antall

MTB

Avl og genetikk

5

3 620

Fiskehelse

14

9 910,0 

Fôr

36

26 385,0 

Forskningsinstitusjoner*

10

4 437,4 

Teknologi og drift

23

17 160,0 

Økologi og velferd

1

780

Diverse tema

2

1 560

Totalt tillatelser

91

63 852,4 

 

Tallene er basert på antall tillatelser per 31.12.2022.

*): Forskningsinstitusjoner: Forskningsinstitusjonene NIVA, HI, Nofima, Sintef, NINA, NTNU, UiB og Akvaplan NIVA. I tillegg kommer forskningstillatelser for gjennomføring av konkrete forskningsprosjekter i egen regi.