Geografisk fordeling av forskningstillatelser

Geografisk fordeling av forskningstillatelser i tabell.

Fylke

Antall

MTB

Troms og Finnmark (T, F, TF)

14

10 530,0

Nordland (N)

19

14 560,0

Trøndelag (NT,ST,TR)

13

10 180,1

Møre og Romsdal (M)

8

5 590,0

Vestland (H, SF, VL)

22

14 697,5

Rogaland (R)

14

8 291,0

Viken (A)

1

3,8

Totalt

91

63 852,4

Tallene er basert på antall tillatelser per 31.12.2022