Geografisk fordeling av forskningstillatelser

Basert på antall tillatelser - 01.01.2020

Fylke

Antall

MTB

Troms og Finnmark (T, F)

12

9 360,0

Nordland (N)

18

13 670,0

Nord-Trøndelag (NT,ST,TR)

18

13 640,1

Møre og Romsdal (M)

5

3 250,0

Vestland (H, SF)

20

13 793,5

Rogaland (R)

15

9 851,0

Viken (A)

1

3,8

Totalt

89

63 568,4

Diagram som viser geografisk fordeling av forskningstillatelser

Illustrasjon: Geografisk fordeling av forskningstillatelser 

Oppdatert: 05.02.2020