Geografisk fordeling av forskningstillatelser

Fylke

Antall

MTB

Troms og Finnmark (T, F, TF)

12

9 360,0

Nordland (N)

19

14 450,0

Nord-Trøndelag (NT,ST,TR)

19

14 800,1

Møre og Romsdal (M)

9

6 370,0

Vestland (H, SF, VL)

27

18 788,5

Rogaland (R)

14

8 291,0

Viken (A)

1

3,8

Totalt

101

72 063,4

Tallene er basert på antall tillatelser per 31.12.2020

illustrasjon-forskningstillatelser-geografisk-fordeling.jpg
Illustrasjon: Geografisk fordeling av forskningstillatelser