Geografisk fordeling av forskningstillatelser

Geografisk fordeling av forskningstillatelser i tabell.

Fylke

Antall

MTB

Troms og Finnmark (T, F, TF)

14

10 920

Nordland (N)

16

12 220

Trøndelag (NT,ST,TR)

17

13 240,1

Møre og Romsdal (M)

7

4 810

Vestland (H, SF, VL)

25

16 808,5

Rogaland (R)

14

8 291

Viken (A)

1

3,8

Totalt

94

66 293,4

Tallene er basert på antall tillatelser per 01.06.2022