Budgivning

Bud skal fylles inn elektronisk i eget budskjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Skjemaet vil bli lagt ut på denne siden når restauksjonen starter den 2. oktober 2023.

Elektronisk budgivningsskjema

Fristen for å sende inn budgivningsskjema er 5. oktober klokken 23:59. Bud kan legges inn, lagres og endres helt fram til fristen utløper.

Det sist innsendte budgivningsskjemaet, når fristen utløper den 5. oktober klokken 23.59 , blir gjeldende. 

Praktisk informasjon 

Budgivningsskjemaet må fylles ut og sendes inn av person(er) som etter innsendt firmaattest eller fullmakt kan binde budgiver. 

Det kan leveres inntil 10 bud per produksjonsområde. Budene må settes opp i prioritert rekkefølge, etter ønskede kombinasjoner av mengde tonn og hvilken pris per tonn budgiver er villig til å betale. Det må også angis for hvert enkelt bud om budgiver er villig til å akseptere avkortning av budet.

Bud skal være i norske kroner (NOK) og skal angis i hele kroner.

Vi gjør oppmerksom på at bud pålydende mindre enn fastsatt minstepris per tonn blir avvist.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en brukerveiledning for budgivningsskjema, slik at budgivere kan gjøre seg kjent med løsningen før auksjonen starter. 

Brukerveileder for budskjema (pdf)

Oppdatert: 21.09.2023