Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Prosjekt Havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet opprettet i januar 2021 en prosjektgruppe for arbeidet med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Prosjektgruppen har representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

I Havbruk til havs-prosjektet er det opprettet fem arbeidsgrupper:

  • Areal og tillatelser
  • HMS for arbeidstakere
  • Teknisk regelverk
  • Fiskehelse og fiskevelferd
  • Ytre miljø

Samtlige undergrupper har levert rapporter eller utkast til høringsnotat til NFD.

Oppdatert: 18.01.2022