Prosjekt Havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet opprettet i januar 2021 en prosjektgruppe for arbeidet med å tilrettelegge for havbruk til havs. Prosjektgruppen har representanter fra departementet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

I Havbruk til havs-prosjektet jobbes det med prioritering av områder, planer for utredningsprogram, ny type tillatelse og mekanisme for tildeling av tillatelser til akvakultur utenfor produksjonsområdene.

Det er også opprettet en undergruppe som sammenstiller tekniske krav innen havbruk, sjøfart og petroleumsnæringen med formål om å etablere et egnet teknisk regelverk for havbruk til havs.

I regi av Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er det videre iverksatt et utredningsarbeid for å få på plass et regelverk som regulerer arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, samt arbeidsrettslige problemstillinger for øvrig for havbruk til havs.

I den forbindelse er det etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, i tillegg til de to departementene.

Oppdatert: 18.01.2022