Lønnsomhetsundersøkelse - papirskjema

Dersom en ikke ønsker å benytte seg av det elektroniske skjemaet kan opplysningene leveres ved hjelp av skjemaene nedenfor. Dersom en har både matfisk- og settefiskproduksjon må det leveres et skjema for hver av produksjonsformene.

Matfiskproduksjon:

Settefiskproduksjon:

Oppdatert: 01.02.2019