Lønnsomhetsundersøkelse

Skjema for lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Det er utarbeidet et elektronisk skjema for innrapportering til undersøkelsen. Skjemaet er tilgjengelig her:

Lenke til lønnsomhetsskjema

Dersom en ikke ønsker å benytte seg av det elektroniske skjemaet er det fortsatt mulig å sende inn opplysningene på et papirskjema. Papirskjema finner du i boksen til høyre.

Formål med skjema

Å hvert år samle inn opplysninger til utarbeidelse av lønnsomhetsundersøkelsen for produksjon av laks og regnbueørret.

Hvem skal bruke skjemaet

Innehavere av kommersielle tillatelser for produksjon av laks og regnbueørret. De som skal sende blir kontaktet av Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Årsregnskap inkludert notert skal legges ved skjemaet. Det er ikke nødvendig å levere årsregnskap dersom dette allerede er levert Brønnøysundregistrene.

Frist

Frist for innsendelse 15. juli