Lønnsomhetsundersøkelse

Informasjon fra skjemaet brukes til å utarbeide lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret.

Fyll inn informasjon til lønnsomhetsundersøkelsen (pålogging via ID-porten)

Veiledning for å fylle ut skjemaet (pdf, 107.9 kB)

Formål og vilkår

Opplysningene fra skjemaet brukes til å utarbeide lønnsomhetsundersøkelsen for produksjon av laks og regnbueørret.

Innehavere av kommersielle tillatelser for produksjon av laks og regnbueørret skal, som skal fylle ut skjemaet, blir kontaktet av Fiskeridirektoratet.

Årsregnskap inkludert noter skal følge skjemaet. Det er ikke nødvendig å levere årsregnskap dersom dette allerede er levert til Brønnøysundregistrene.

Fristen for å sende inn skjemaet er 15. juli.