Gjenfangst etter rømming

Gjenfangstskjema er tilgjengelig i Min side og kan sendes derfra.

Alle rømminger, mistanke om rømming og gjenfangst skal meldes elektronisk via Fiskeridirektoratets Min side.

Formål og vilkår

Skjema for rapportering av gjenfangst og bifangst tatt etter rømming. Gjelder innenfor 500 meter fra anlegg og ved pålagt utvidet gjenfangst.

Oppdretter er ansvarlig for at skjemaet blir utfylt.

Oppdatert: 27.07.2016