Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kapittel 8: Bruk og vedlikehold

Spørsmål

Hva menes med utbedring av not, siste ledd i § 32 i Nytek-forskriften.

Svar

Vi ser det slik at de to første leddene i § 32 beskriver den ordinære sertifisering for nøter ved ettersyn og reparasjon som foregår periodisk.

Den type utbedring som er beskrevet i det siste leddethvor det står " lokale og midlertidige utbedringer som er nødvendige for å hindre rømming av fisk mens noten er i bruk, anses ikke som reparasjon etter bestemmelsen", er ikke en del av den ordinære servicen. Siden slike utbedringer ikke er en del av servicen trenger den ikke å oppfylle alle krav listet opp i de to første leddene i samme bestemmelse.

I bestemmelsen anvendes formuleringen "midlertidige utbedringer". Dette innebærer at utbedringen må repareres av sertifisert verksted seinest ved første ordinære service. Oppdretter må imidlertid vurdere kvalitet på utbedring og tidsperspektivet frem til neste service, opp mot generelle krav til forsvarlighet, jamfør § 12 i akvakulturloven, samt Nytek § 31. Fiskeridirektoratet anbefaler at denne vurderingen foretas i samråd med produsent. Vi vil også peke på bestemmelsen i § 31 andre ledd som krever at hovedkomponenter skal brukes og vedlikeholdes i samsvar med krav oppstilt i brukerhåndbok.