NYTEK-forskriften

NYTEK-forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

NYTEK-forskriften (Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg ) gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg.