Kapittel 5: Krav til fortøyningsanalyse og utlegg av fortøyning

Spørsmål

Skal fortøyningsanalysen oppdateres etter att lokalitetsundersøkelsen er oppdatert ?

Svar

I henhold til § 9 i den nye NYTEK- forskriften skal alle flytende akvakulturanlegg ha en lokalitetsundersøkelse i henhold til NS 9415:2009 innen 01.01.2013. Fiskeridirektoratet ser det som naturlig at oppdretter bestiller ny fortøyningsanalyse dersom resultatene i lokalitetsundersøkelsen gir høyere verdier en tidligere. Dermed vil en på enkelte lokaliteter oppleve at lokalitetsundersøkelsen også fører til en oppdatering av fortøyningsanalysen.
 
Dersom fortøyning på lokalitet må endres pga. økte laster ser vi normalt at dette gjøres når anlegget er tomt eller når risikoen ved en slik operasjon er lav.