Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kapittel 3: Lokalitetsundersøkelse

Spørsmål

Hva forventes av lokalitetsundersøkelsen knytta til punkt 5.6 i standarden om beskrivelse av vanndybde, bunntype. Kravet etterspør en oppløsning av bunnen på 10*10 meter.

Svar

Fiskeridirektoratet har vært i kontakt med leverandører av multistrålelodd. Tilbakemeldingen er at det i normalt utstyr finnes fysiske begrensninger i forhold til oppløsning når en kommer ned på et visst dyp. Vi ser også at oppmåling med enkeltstråle lodd ikke er gjennomførbart for store og dype lokaliteter. Fiskeridirektoratet aksepterer derfor at en ved dyp på ca 500 meter og dypere har en lavere oppløsning på bunnkartleggingen. I slike tilfeller vil det være ennå viktigere at oppdretter tilfredsstiller punkt 11.9 i standarden om krav til utlegging og ettersyn (holdekraft).(18.10.2012)

Spørsmål

Er det krav om at lokalitetsundersøkelser som er utført av kompetent organ etter NS 9415:2009 i perioden fram til 1. januar 2012 skal gjennomgås av et akkreditert organ i henhold til § 10?

Svar

Nei. Når det gjelder undersøkelser av lokaliteter som allerede er foretatt etter ny standard fyller disse forskriftens krav selv om de ikke er foretatt av et akkreditert organ. Er det imidlertid NS 9415:2003 som ligger til grunn for undersøkelsen (lokalitetsklassifisering) må denne oppdateres jamfør § 9. Fra 1. januar 2012 må alle slike undersøkelser foretas av akkreditert organ og etter ny standard.(06.09.2012)