Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Stavtau røk under arbeidsoperasjon

Under levering av slaktefisk ble ett større hull oppdaget med utspring i notens senterring.

Nota var i forkant av arbeidsoperasjonen blitt klargjort på vanlig måte ved at bunnringen ble løftet i to etapper samtidig som not ble linet opp. Dødfisk åven, som hadde gjennomgående tau med lodd, ble tatt opp med nokke. 

Dødfiskhåven ble løsnet av mens loddet var hevet til underkant av nota slik at den kunne løftes over kulerekka idet den skulle passere. Da kulerekka nærmet seg senter kom det til syne et hull med utspring i senterringen. (Figur 1)

erfaringsbilde-figur 1-hullet-i-noten-hadde-utspring-fra -notens-senterring.png
Figur 1: Hullet i noten hadde utspring fra notens senterring. Foto©Fiskeridirektoratet

Det ble satt ut ROV for nærmere undersøkelser og mannskap sørget for å dekke hullet. Tauet til loddet ble kuttet og hullet ble dratt raskt over til den andre siden av kulerekka hvor det ikke sto fisk.  

I etterkant av hendelsen ble det observert at stavtauene på nota var festet til senterringen ved at hvert tau gikk ned og rundt ringen, for så fortsette opp igjen som nytt stavtau (Figur 2).

erfaringsbilde-figur 2-hvert-stavtau-gikk-ned-og-rundt-ringen.png
Figur 2: Hvert stavtau gikk ned og rundt ringen, for så å fortsette som nytt stavtau. Foto©Fiskeridirektoratet

Tre slike tau, som da totalt tilsvarer seks stavtau, var gått av og førte til at notlin hadde revnet i to retninger fra notens senterring. (Figur 3)

Tauene virket litt «sprø» og bruddstedet på tauene indikerer at tauene ikke har vært utsatt for gnag over lengre tid.

Det er sannsynlig at tauene, som tilsynelatende var svekket, røk da dødfiskhåven med lodd ble hevet. 

erfaringsbilde-figur 3-stavtauene-på-nota-ble-strekktestet.png
Figur 3: Stavtauene på nota ble strekktestet og resultatet viste at de var vesentlig svakere enn hva de skulle ha vært. Foto©Fiskeridirektoratet

Det fremkommer av NS: 9415 at notposen ved service skal tilfredsstille gitte krav til bruddstyrke for at den skal kunne tas i bruk. Krav til stekktesting gjelder kun for notlin og ikke annet tauverk slik som stavtau. Ettersom stavtauenes bruddstyrke ikke blir dokumentert ved service eller under drift, står en i fare for å bruke svekkede notposer. Det kan heller ikke forventes at virksomheter utfører tester som går utover kravene i standarden. 

 I etterkant av hendelsen ble stavtauene på nota strekktestet og resultatene viste at disse var vesentlige svakere enn hva de skulle vært. Noe som førte til at disse røk ved påkjenning i senterringen da loddet ble hevet i stedet for tau som i teorien skulle være svakere.

Erfaringer etter hendelsen

Det ble undersøkt om virksomheten hadde lignede notposer i drift. Det ble også skrevet avvik jf. NYTEK-forskriften § 31 tredje ledd til Fiskeridirektoratet og leverandører. Notposen er ikke lenger i bruk. Ingen prosedyrer er endret.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) § 31

Oppdatert: 23.08.2021