Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Planlegge internkontroll

Skal vi oppnå stadige forbedringer må vi tenke og jobbe systematisk. Et systematisk arbeid starter med at du fastsetter mål og planlegger for måloppnåelse.

Aktuelle krav

§4 Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

§5 Internkontrollens innhold punkt c og d

Internkontrollen innebærer at virksomheten skal:

  • Fastsette mål for internkontrollarbeidet
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten.

Tips og råd

Hva skal målene fortelle?

Målene skal spesifisere og utdype hvordan virksomheten har tenkt å innføre, vedlikeholde og forbedre IK - Akvakulturarbeidet.

I tillegg må virksomhetene fastsette mål for å kontinuerlig redusere belastningen på det ytre miljø, og sikre at de akvatiske dyrene har god dyrevelferd og helse. Dette vil særlig være aktuelt der hvor myndighetene stiller funksjonskrav i akvakulturlovgivningen.

Stiller myndighetene mer spesifikke krav, kan virksomhetene i større grad styre direkte etter disse kravene.

Funksjonskrav

Myndighetene vil noen ganger utforme sine krav som funksjonskrav i stedet for spesifikasjonskrav. Det vil si at myndighetene vil spesifisere hva en vil oppnå, men ikke hvordan.

Hovedgrunnen til at myndighetene stiller funksjonskrav, er at en ønsker at virksomhetene selv skal være ansvarlig for å finne gode løsninger. Videre unngår en å stivne i gamle gjennomprøvde løsninger, men sørger for god dynamikk og utvikling i positiv retning.

Eksempel på et funksjonskrav:

«Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarli.»

Eksempelet viser at funkjonskrav kan være lite detaljert og vanskelig å styre etter. Virksomhetene er derfor avhengig å bryte ned kravet i mer «operasjonelle» målsetninger med tilhørende tiltak.