Utføre internkontroll

Et lag blir først godt når dyktige spillere får til et godt samspill. Slik er det også i en virksomhet. Dersom alle føler seg som en viktig del av laget og spiller sammen, blir resultatene bedre - for alle!

Klikk deg inn og få oversikt over forskriftskrav, tips og råd og en sjekkliste tilknyttet utførelse av IK - Akvakultur.