Utføre internkontroll

Et lag blir først godt når dyktige spillere får til et godt samspill. Slik er det også i en virksomhet.

Aktuelle krav for å utføre internkontroll

§4 Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

§5 Internkontrollens innhold punkt b

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll.

Tips og råd

Gi god informasjon

Forklar hensikten med IK – Akvakulturarbeidet i virksomheten; bedre miljø og dyrehelse og dyrevelferd.

Medvirkning

Trekk de ansatte med ved planlegging, kartlegging, utforming av tiltak og gjennomføring av tiltak.

God ledelse

Forankre internkontrollarbeidet. Deleger myndighet og oppgaver. Gi tilbakemeldinger når tiltak/endringer er gjennomført. Følge opp arbeidet i det daglige.

Opplæring

Gis det god opplæring for eksempel ved disse situasjonene:

  • Ved anskaffelse av nytt utstyr
  • Ved endringer i arbeidsprosesser
  • Vedtatte prosedyrer og rutiner
  • Når det ansattes nye folk
  • Ved bruk av vikarer