Planlegge internkontroll

Skal vi oppnå stadige forbedringer må vi tenke og jobbe systematisk. Et systematisk arbeid starter med at du fastsetter mål og planlegger for måloppnåelse.

Klikk deg inn i menyen. Få oversikt over IK - krav, tips og råd og en sjekkliste tilknyttet planlegging.