Arbeidshefte for internkontroll

Arbeidsheftet er tilpasset mindre virksomheter, og beskriver hvordan du kan bygge opp et enkelt og oversiktlig internkontrollsystem.

Vær klar over at dette kun er et forslag, og ment som en hjelp for å komme i gang med internkontrollarbeidet. Det finnes ingen fasit for hvordan det systematiske internkontrollarbeidet skal dokumenteres, det må tilpasses virksomheten.