4.5. Oppsummering så langt

Vi har nå skrevet mye om prosessen i saksgangen, hva som styrer denne og hvilken støtte forvaltningen har i arbeidet. I figur 7 søker vi å visualisere dette.