Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tildelingsforskriften for laks, ørret og regnbueørret (Salmo salar, Salmo trutta og Oncorhynchus mykiss) og tildelingsforskriften for andre arter skiller på art og ikke på sjøvann/ferskvann.

Tildelingsforskriften for laks, ørret og regnbueørret omfatter altså de tre artene i saltvann og ferskvann inkl. produksjon av settefisk av de samme tre artene.

Tildelingsforkriften for andre arter gjelder også i saltvann og ferskvann. For ferskvann kan dette for eksempel være røye, harr, sik, edelkreps, etc.

  • Mattilsynet har veileder om godkjenning og etablering av akvakulturanlegg. Denne gjelder for Mattilsynets arbeid, både i sjø og i ferskvann.
  • Miljøvernmyndighetene arbeider med revisjon av sin veileder og denne vil gjelde både for etablering av akvakultur i sjø og i ferskvann.
  • Kystverket har også veileder på sin hjemmeside.
  • NVE har veileder på sin hjemmeside.

Nedenfor gjennomgår vi de konkrete tillatelsestypene.

Ulike definisjoner finnes i laksetildelingsforskriften § 4 og tildelingsforskriften for andre arter § 3 og blir ikke gjentatt under de ulike typer tillatelser.