Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Akvakultur

Aktuelle tema

Forurensningsregelverk for havbruk

Her finner du informasjon om forskriftsregulering av forurensning fra fiskeoppdrett i sjø.

Read more about Forurensningsregelverk for havbruk
Akvakulturanlegg. Hordaland, Norway. Foto: © Marius Dobilas / shutterstock.com

NYTEK23

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Read more about NYTEK23
Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Erfaringsbase om rømming

Næringen og forvaltningen deler erfaringer for å støtte risikovurderingen i bedriftene. Vi deler hendelser, årsaker og tiltak. Basen er stadig i utvikling.

Read more about Erfaringsbase om rømming
Røft hav

Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Fiskeridirektoratet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og andre myndigheter med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Read more about Havbruk til havs