Om prosjektet

Vi skal øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Regelverket står sentralt i forvaltningen av fiskeriressursene. Det gir rammer for hvordan vi skal forvalte fisken i havet og på land, på en bærekraftig måte for fellesskapet.

Vi jobber hele tiden for en økt etterlevelse av regelverket. Nå ønsker vi mer kunnskap om hvilke utfordringer fiskerinæringen har når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Mål med prosjektet

Formålet er å få kunnskap om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. Det kan være både menneskelige, praktiske, tekniske og organisatoriske forhold.

Funn fra intervjuene i prosjektets første fase, i anonymisert form, vil brukes til:

  • Fiskeridirektoratets prioriterings- og forbedringsarbeid
  • Som grunnlag og forberedelser til en spørreundersøkelse til fiskerinæringen

Tidsrom

Prosjektet er inndelt i to faser.

  • Den første fasen består av intervjuer med et utvalg personer (1.halvdel 2024).
  • Den andre fasen er en anonym spørreundersøkelse som bygger videre på temaene fra intervjuene (planlagt 1. halvdel 2025).

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen  .

Oppdatert: 22.02.2024