FangstID symposium

Velkommen til det andre internasjonale symposiet om teknologiske løsninger for fangstidentifikasjon. Symposiet arrangeres i Tromsø 19.-20. mars 2024. 

Meld deg på symposiet

Påmeldingsfristen er 26. februar.

Etter det vellykkede første symposiet, med mer enn 150 deltakere, inviterer Fiskeridirektoratet fiskerinæringen, forskere, eksportører, markedsførere og andre interesserte til å delta på neste symposium. 

Målet med symposiet er å skape en global møteplass for å presentere og diskutere nye og fremvoksende teknologiske løsninger. 

Program

08:00-08:50: Registrering og kaffe

08:50-09:00: Velkomst og introduksjon

NårHvaHvem
09.00-09.15ÅpningstaleCecilie Myrseth
Fiskeriminister,
Nærings- og fiskeridepartementet 
09.15-09.45KeynoteKimberly Mathisen
CEO – HUB Ocean 
09.45-10.00 Compliance by design Sølvi Åmo Albrigtsen
Skatteetaten 
10.00-10.30Pause 
Emerging technologies session
10.30-10.45 A benchmark dataset for species classification and length measurement of individual catch items in demersal trawling with varying levels of occlusion. Martin Mathias Nielsen
DTU Aqua, Denmark 
10.45-11.00Advancing Sustainable Fisheries:  Implementing VISIM Electronic Monitoring for Enhanced Data Collection in the Belgian Fleet Sam Vanhoorne
Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, Belgium 
11.00-11.15 Training catch analysis models with synthetic data Jonatan Sjølund Dyrstad
SINTEF Ocean, Norway
11.15-11.30  Sensing modalities for automatic catch monitoring; Sensing beyond the human eye  Angelo Mencarelli
Wageningen Plant Research, The Netherlands 
11.30-11.45Real-time AI-based hake catch monitoring in bottom longlining fisheries. Luis T. Antelo
Biosystems and Bioprocess Engineering (Bio2Eng) Group, Spain 
11.45 – 12.00Automated data collection in a lobster fishery: The CatchCam project Daniel Benden
Wageningen Marine Research
12.00-13.00 Lunsj 
EVERYFISH session
13.00-13.20 EVERYFISH and OPTIFISH – Cross-European collaborations for the digitalization of catch registration on all fishing vesselsRachel Tiller
SINTEF Ocean, Norway 
13.20-13.40 Technological development in EVERYFISH and Catch Monitor Michal Mackiewicz
The University of East Anglia, The UK 
13.40-13.55  CatchWAM - A compact image acquisition system Angelo Mencarelli
Wageningen Research, The Netherlands 
13.55-14.10  Catch S3ID – Automated, species, sex and size identification of crustaceans. Mark James
The University of St. Andrews, The UK 
14.10-14.25  Hyperledger Sawtooth for Fish Traceability Emma Litzler
Sintef Ocean, Norway 
14.25-14.40 Review and Evaluation of the Technical Measures Regulation under FDF, based on the Kattegat Sissel Kolls Bertelsen
DTU Aqua, Denmark 
14.40-15.00 Pause and poster session 
15.00-16.00  Panel debate: Fully documented fisheries and emerging technologies 

Moderator:
Rachel Tiller, SINTEF Ocean 

Panel:
Thord Monsen, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet

Mer informasjon kommer

20.00-22.00  Middag 

 

08.55-09.00: Velkommen til dag 2

NårHvaHvem
Decision support tool session
09.00-09.15  A Graphical User Interface to Present Demersal Trawl Catch Information in Real-Time: A Case Study for Nephrops (Nephrops norvegicus) Fishery Ercan Avşar
DTU Aqua, Denmark 
09.15-09.30  The Zunibal Precatch System: a new tool for fishing decision to minimize bycatch in Tropical Tuna Fisheries Patricia Ordóñez
Zunibal, Spain 
09.30-09.45  The FiskInfo projectStåle Walderhaug
SINTEF Nord, Norway
09.45-10.00  The Joint Analytical Cell (JAC); Integrating Data, Tools, and Expertise to Support National, Regional, and Global MCS EffortsMark Young
IMCS Network, USA
10.00-10.15Mer informasjon kommerCatchwise
Use of Machine Vision and AI in other industries session 
10.15-10.30  IFarmAvinash Burla
Biosort AS, Norway
10.30-10.45 Machine Vision in financial services – selected use casesFrode Lervik
Founder og CEO,
Veloverveid, Norway
10.45-11.00 Mer informasjon kommerRobert Jenssen
SFI Visual Intelligence, UiT, Norway
11.00-11.30  Pause 
Supplier industry session   
11.30-11.45  Species recognition using hyperspectral imaging. Silje Ottestad
Maritech AS, Norway
11.45-12.00  Catchreg – Compact Catch Registration prototype André Ødegårdstuen
Adigo Mechatronics AS and Kvalitetskjøling AS, Norway 
12.00-12.15  Advancing the Frontiers of AI in Electronic Monitoring: A Leap from Proof of Concepts to Global Accessibility and Scalability Sepand Dyanatkar
CTO, OnDeck Fisheries AI, Canada 
12.15-12.30  Mer informasjon kommerMer informasjon kommer
12.30-13.30  Lunsj 
Future perspectives session 
13.30-13.45  Mer informasjon kommerNorges Fiskarlag
13.45-14.00  Mer informasjon kommerThord Monsen
Fiskeridirektoratet
14.00-14.15  Mer informasjon kommerGeir Huse
Havforskningsinstituttet
14.15-14.30  Mer informasjon kommerMer informasjon kommer
14.30-14.45  Mer informasjon kommerMer informasjon kommer
14.45-15.15 Plenumssesjon 
15.15-15.30 AvslutningstaleFrank Bakke-Jensen
Fiskeridirektoratet

Om symposiet 

Havet og dets fiskeriressurser er avgjørende for menneskehetens velferd og velstand. Fisk forsyner 3,2 milliarder mennesker med nesten 20 % av sitt animalske protein, noe som beviser viktigheten av fiskeri i en global sammenheng. 

De viltlevende marine ressursene er fornybare, men ikke utømmelige, og bærekraftig fiske er en viktig del av FNs 14. bærekraftsmål. Forbrukere, markeder og myndigheters økte etterspørsel av verifiserbar dokumentasjon om at bestandene høstes lovlig, bærekraftig og med videre sporbarhet i hele verdikjeden, gjenspeiler viktigheten av å nå FNs bærekraftsmål. 

For å kunne imøtekomme den økende etterspørselen av dokumentasjon, må nye teknologiske løsninger utvikles og implementeres globalt.