Snøkrabbe

Tildeling av snøkrabbetillatelser innskjerpes

For å motvirke at det utvikles en flåte av fartøy med inaktive snøkrabbetillatelser har Fiskeridirektoratet besluttet innskjerpe tildelingene.

Fiskeridirektoratet har da utarbeidet en instruks hvor innskjerpingen fremgår.

Dette gjelder for det første praktiseringen av vilkåret om «egnet og utstyrt».

For det andre gjelder innskjerpingen at forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse ikke lenger skal gis for snøkrabbetillatelser.

Instruks for tildeling av snøkrabbetillatelser (pdf, 105.5 kB)

Oppdatert: 30.03.2022